Kuinka yksi tarina voi kasvaa kokonaiseksi sarjaksi?

Alussa on idea, ideasta kasvaa tynkä ja vähitellen tai hyppäyksinä se kasvaa kokonaiseksi tarinaksi. Mutta jatkuuko kehitys tästä edelleen, ja miten yksittäinen tarina voi laajentua kokonaiseksi sarjaksi?

Joskus tarinassa esiintyy sivujuonteina henkilöitä tai muita elementtejä, jotka tuntuvat kiinnostavilta tai tärkeiltä, mutta joille kyseisen tarinan puitteissa ei voi antaa pitempää käsittelyä, koska se menisi olennaisen ohi. Ne voivat kuitenkin antaa lähtökohdan kokonaan uusille tarinoille, spin-offeille, tai niistä voi avautua tarinan ympärillä oleva laajempi kudos. Sarjan syntymiseen yksittäinen elementti ei kuitenkaan vielä riitä, ellei se voi kasvaa historiaksi.

Sarjoissa historiallinen aspekti on tärkeä. Sarjan kirjoittamista ei tarvitse aloittaa ajallisesti ensimmäisestä tarinasta, se voi alkaa mistä kohtaa vain. Tämä antaa paljon vapauksia ja mahdollisuuksia kirjoittajalle. Ajallisesti aiempi, mutta myöhemmin kirjoitettu osa voi syntyä taustojen selvittelystä – "kuinka tähän tultiin", siis aiemmin kirjoitettuun osaan – ja se voi olla kirjoittajallekin yhtä löytöretkeä, joka syventää hänen käsitystään henkilöistä ja tapahtumien kulusta.

Pari kysymystä voi paljastaa, onko tarinastasi sarjaksi. Onko tarinamaailmasi suuri, suurempi vai vain tarinan välittömässä läheisyydessä? Jos voit kuvitella taustat lähes kaikelle tarinassa esiintyvälle, maailma on mahdollisesti riittävän suuri sarjalle. Entä onko tarinassasi paljon henkilöitä? Laaja henkilöjoukko voi kertoa yhteisöstä, jonka elämä ulottuu käsillä olevan tarinan ulkopuolelle. Myös jos huomaat tarinassasi pieniä tahattomia tarinan aihioita siellä täällä, on mahdollista, että kaikki ei todellakaan ole siinä!